Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Tävlingsavgifter 2019/2020

ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER

 
Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D1, H2), 6 000 kr
 
Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2), 12 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D2, H3), 4 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D2, H3), 8 000 kr
                     
Urdragningsavgift övriga serier, 6 000 kr
 
Urdragningsavgift DM, 5 000 kr
 
WO avgift seriespel senior (per match), 3 000 kr + kostnader

WO avgift seriespel röd nivå, 1 500 kr + kostnader
 
Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr

Protestavgift (per match), 2 000 kr
 
Matchflytt efter 1 oktober, 100 kr
 
Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 1 000 kr
1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr + kostnader (halva domararvodet faktureras)  
1 arbetsdag eller senare (röd nivå), 1 000 kr + kostnader (halva domararvodet faktureras)                                                                             
                                          
Sen matchflytt där förening tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 500 kr
 
Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr
 
Försummad resultatrapport (per missat resultat), 500 kr
 
Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr
 
Ej liverapporterad match, 1 000 kr
                     
Misskötsel av domarutbetalning, 2 000 kr
 
Uppenbart nonchalerande av licensförfarandet, 3 000 kr
+ per spelare, 500 kr
                                           
Ej inlagda uppgifter i IBIS, 1 000 kr
+ per lag, 500 kr
                     
Saknad ledarlicens/tillfälle, 1 000 kr
 
Okvalificerad spelare/tillfälle, 1 000 kr
 
Ansökan om dispens (per spelare), 500 kr
 
Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr
 
Ej närvarande på obligatorisk föreningsträff, 1 000 kr