Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Dispens Warbergsspelen 2022

I det här formuläret ansöker du om dispens för överåriga spelare i Warbergsspelen 2022!

Avgiften för dispensansökan är 250 SEK per spelare fram till den 28 februari 2022, därefter 500 SEK per spelare.

Efter den 27/3 beviljas inga dispenser!

För att dispens ska behandlas måste dispensavgift vara inbetald till bankgiro 5409-1798 i samband med ansökan. Uppge namn, personnummer, förening och klass vid inbetalning.


Beviljad dispens återbetalas ej. 

 

Ansökan dispens Warbergsspelen 2022