Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Dispens Höstspelen 2020

I det här formuläret fyller du i spelare som du önskar att söka dispens för spel i Höstspelen 2020.

Avgiften för dispensansökan är 250 SEK per spelare fram till den 30 oktober 2020, därefter 500 SEK per spelare.

För att dispens ska behandlas måste dispensavgift vara inbetald till bankgiro 5409-1798 i samband med ansökan. Uppge namn, personnummer, förening och klass vid inbetalning.


Beviljad dispens återbetalas ej. 

 

Ansökan dispens Höstspelen 2020