Beviljade dispenser för seniorinnebandy 2023/2024

NAMN

FÖRENING TYP AV DISPENS
     

 

Övriga beviljade dispenser 2023/2024

NAMN

FÖRENING TYP AV DISPENS
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS