Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ansökan om seniorspel född 2006

Spelare född 2006 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2006 när det gäller Damer Div 1, Damer Div 2, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. 

Dispensen är individuell och behovsprövad. 
 
Dispens beviljas INTE baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
 
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr. 2018)
 
Ansökan görs via länk nedan. Ansökan kan tidigast göras fr.o.m. 23 augusti 2021.  

Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.

Efter den 31 januari 2022 kan inga nya dispenser för seniorspel beviljas.
 

Avgift för dispensansökan, 500 kronor per spelare.
Avgiften skall vara inbetald för att ansökan ska behandlas.