Ansökan om seniorspel född 2004

Spelare född 2004 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2004 när det gäller Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. 
 
Dispensen är individuell och behovsprövad med detta avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
 
Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
 
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr. 2018)
 
Ansökan görs via länk nedan. Ansökan kan tidigast göras fr.o.m. 19 augusti 2019.  
Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.

Efter den 31 januari 2020 kan inga nya dispenser för seniorspel beviljas.
 

Avgift för dispensansökan, 500 kronor per spelare.