Ansökan om seniorspel född 2003

Spelare född 2003 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2003 när det gäller Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Dispens kan sökas för spelare som anses vara långt fram i sin utveckling.
Ansökan görs via länk nedan. Förening får ansöka om maximalt fem (5) dispenser per serier. Förening får använda maximalt 2 dispensspelare per match.

Dispenser kan bytas ut under säsongen fram till den 31 januari 2019.
Efter den 31 januari 2019 kan inga nya dispenser för seniorspel beviljas.
Avgift för dispens, 200 kronor per spelare.