Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

VIKTIG INFORMATION COVID 19

Viktig information kring seriespel och sammandrag i Halland

Vi följer och bevakar den samhällsinformation som finns kring Covid 19 och hänvisar till Folkhälsomyndighetens och WHO:s rekommendationer.

Vi har under de senaste dagarna haft en tät kontakt med flertalet föreningar i distriktet och vi upplever just nu ett behov av stöd för att agera för allas säkerhet och oro kring den spridning av Covid 19 som pågår.


Blå och grön nivå
Vi har idag beslutat att ställa in SAMTLIGA SAMMANDRAG på blå och grön nivå i distriktet för resterande delen av den här säsongen. Även om vi inte kommer upp i större folksamlingar så ser vi sammandragen som vår största risk i verksamheten just nu.


Röd nivå
När det gäller ungdomsmatcher på röd nivå kommer seriespelet att fortgå så länge vi inte informerar om något annat. MEN om någon förening känner sig tveksam till spel så kontaktar ni era motståndare och beslutar om att skjuta upp matchen.


Seniornivå
När det gäller seniormatcher är det upp till arrangerande förening om föreningen vill spela match med eller utan publik på läktaren. Samtliga arrangörer på seniornivå har full rätt att stänga sina hemmamatcher från publik.


De matcher som ställs in/skjuts upp ska meddelas i god tid till halland@innebandy.se! 

Inställda matcher kommer inte att medföra några kostnader för de inblandade föreningarna.


Vi kommer löpande att hålla er uppdaterade i frågan kring hur vi som distrikt ställer oss till matchspel eller inte. Vi inväntar just nu information från möte mellan RF och bollsporternas SF. Skulle det komma starkare restriktioner kring matchspel därifrån kommer vi givetvis att följa det.

Vi hoppas på ert fulla stöd i detta beslut - innebandyn är i detta sammanhang bara en ”lek", samhället i stort och den enskilda individens hälsa är högsta prioritet.

 

short_text    Skrivet av Cecilia Andersson 12 mars 2020