Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Verksamhetsplan

Vår vision 2025
Innebandy för alla, tillsammans!

 

Verksamhetsidé 2025
Vi jobbar i en positiv anda, tillsammans med våra föreningar, för att utveckla innebandyn i Halland och dess tillväxt.

Vi erbjuder kunskap i verksamhetsfrågor och stöd i att utveckla föreningen på hemmaplan.

Vi driver projekt inom våra fokusområden, bevakar vår omvärld och innebandyns intressen. Vi representerar den halländska innebandyn i officiella sammanhang.

 

Övergripande fokusområden 2025
Den halländska innebandyns bidrag till det livslånga idrottandet sammanfattas i fyra fokusområden mot 2025.

 

Innebandyn i framtiden
Nya arbetsformer för ledare och modernt ledarskap, i en modern förening.

Förenkla/Service genom tillgänglighet.

Vara innovativa för att attrahera unga.

 

Medansvar
Att arbeta för ansvar på alla nivåer och få alla som är delaktiga i verksamheten att känna ett medansvar.

Förbund, förening, ledare (organisation och aktivitet), spelare, domare.

 

Nätverk
Aktivt jobba med utbildning för att sprida kunskap och skapa kontaktytor.

Att arbeta tillsammans med andra förbund, distrikt och föreningar.

Rekommenderad förening implementeras mer i verksamheten, hitta en form av utvärdering för rekommenderade föreningar.

Arrangera träffar (ordförande, tävling, domare, ledare, föreningar, styrelser, spelare och föräldrar).

 

Vårt ansvar
Att bedriva ett inkluderande arbete och vara delaktiga i projekt som kan röra samsyn med andra idrotter, integration eller skola.

 

Verksamhetsplan 2019/2020
Fokus ligger på att sprida ett budskap kring MEDANSVAR– förbund, förening, ledare, spelare, domare – alla har ett ansvar i att ge innebandyn bästa förutsättningarna.

Från Verksamhetsinriktningen mot 2025 har områden nedan valts ut som fokusområden under de två kommande säsongerna.

 

Ledarlicens
Ledarlicens införs på senior och juniorsidan för att säkerhetsställa viss kunskap och kompetens. Obligatoriskt från 2019/2020. Samtliga ledarlicens har en giltighetstid på två år.

 

Seniorledare/juniorledare
Erbjuda ledare på äldre röd nivå, junior och senior tillfällen att utbilda sig, träffas i nätverk och dela kunskap. Syftet är att skapa förutsättningar och underlätta för ledare att ta steget vidare i sin ledarkarriär.

 

Nätverksträffar
Skapa förutsättningar för föreningar och dess aktiva till att mötas och utbyta erfarenheter.

 

Domare
Bygga upp en hållbar verksamhet kring domarkåren och dess utveckling, där förutsättningar för medansvar finns. Skapa en samlad bild av hur domare skall representera och agera inom den halländska innebandyn både innan, under och efter match.

 

Damverksamhet
Arbeta aktivt med att ge förutsättningar till bättre damverksamhet genom att skapa jämställda förutsättningar, detta bland annat genom samverkan mellan föreningar.