Vision 2025
Innebandy för alla, tillsammans!

Verksamhetsidé 2025
Vi jobbar i en positiv anda, tillsammans med våra föreningar, för att utveckla innebandyn i Halland och dess tillväxt.
Vi erbjuder kunskap i verksamhetsfrågor och stöd i att utveckla föreningen på hemmaplan.
Vi driver projekt inom våra fokusområden, bevakar vår omvärld och innebandyns intressen. Vi representerar den halländska innebandyn i officiella sammanhang.

Styrelsen för Hallands Innebandyförbund har en grundsyn att distriktets mål ska korrelera väl med Svensk Innebandys mål. Därför görs regelbundna avstämningar kring detta.​

​Hallands Innebandyförbunds övergripande arbete utgår från att vi vill:​

​- Bli fler licensierade spelare ​

- Bli fler utbildade tränare ​

- Öka antal kvinnor som dömer och bredda toppen inom den halländska domarkåren​

- Öka andel kvinnor i ledande positioner i våra föreningar​

- Att bygga upp ett hållbart koncept för motionsinnebandy

 

Verksamhetsplan 2023/2024 och 2024/2025

Hallands Innebandyförbunds verksamhetsplan visar hur vårt arbete  2023/2024 och 2024/2025 skapar en samsyn med Svensk Innebandys mål och strategier. Verksamhetsplanen innehåller därför strategiska områden, fokusområden och mål för 2023/2024 och 2024/2025.

Hallands Innebandyförbunds aktiviteter kopplade till målen:

 • Serieträffar för grön, blå och röd nivå
 • Seriemöte för junior och seniorlag
 • Utveckla samverkan kring ny damstruktur
 • Fortsatt diskussion kring samverkan av ny juniorstruktur
 • Motionsinnebandy/Veteran DM
 • 60+ verksamhet
 • Närvaro på mässor för 60+
 • Domarcoachverksamhet i förening
 • Domarcoachverksamhet i distriktet
 • Fortsatt utveckling av ”Bäst i Halland”
 • Ta hjälp av unga i arbetsgrupper och vid arrangemang
 • Skapa ett projekt kring trygga idrottsmiljöer
 • Spelutveckling på hemmaplan
 • Uppstart av framtidens tränare
 • Erbjuda nationella utbildningar och olika temakvällar
 • Fortsatt arbete med Rekommenderad förening
 • Föreningsträffar och Nätverksträffar
 • Aktiv och strategisk kommunikation i egna kanaler
 • Föreläsningar som utbildar och inspirerar
 • Skapa förutsättningar för tryggt hallklimat
 • Parainnebandy/Alla kan
 • Fortsatta skolbesök och utöka även för särskolor
 • Innebandyns dag
 • Utomhusplaner

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS