Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Utvärdering domare

Här tar vi tacksamt emot din feedback på domarna som dömde er match. 

Feedbacken hjälper oss att hjälpa domarna vidare i sin utveckling så var gärna så konstruktiv du kan.