Kollegiala observationer

Här finns infon kring de kollegiala observationerna. 

Tanken är att du som domare hjälper till att utveckla dig själv och dina domarkollegor, allt för att vår halländska innebandy ska bli så bra som möjligt. 

Att observera är helt frivilligt och ingen ersättning kommer utgå. 

Vad ni ska lägga fokus på i er observation hittar ni i dokumentet "Domarobservation handledning" på denna sida. 

Ni är indelade i grupper som observerar varandra, indelningen ser ut på följande sätt:

Magnus Gullqvist
Henrik Andersson
Nico Berg
Daniel Hultberg
Marcus Yngvesson
Tobias Jernsand
Mats Andersson
 
Peter Bergstrand
Tobias Sandblom
Mattias Torbiörnsson
Zoltan Iles
Jonas Söderberg
 
Jacob Johansson
Tobias Anderberg
Jesper Wallström
Karl Nilsson
Alexander Andersen
Robin Andersen
Oscar Strömberg
Victor Strömberg
Mattias Ruhdensjö
 
Björn Ekberg
Adam Andersson
Simon Brekell
Daniel Stoltz
Eino Kozan
Björn Österberg
Anton Samuelsson
Marcus Gustafsson
Andreas Christiansson
 
Mats Åkesson
Jan Svensson
Christoffer Söderström
Johan Söderberg
Kent Svensson
 
Mats Lian
Daniel Lian
Martin Roos
William Ripgården
Marcus Johansson
Jonas Löfwander