Kollegiala observationer

Här finns infon kring de kollegiala observationerna. 

Tanken är att du som domare hjälper till att utveckla dig själv och dina domarkollegor, allt för att vår halländska innebandy ska bli så bra som möjligt. 

Att observera är helt frivilligt och ingen ersättning kommer utgå. 

Vad ni ska lägga fokus på i er observation hittar ni i dokumentet "Domarobservation handledning" på denna sida.