Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningsdomarcoach

För att stärka och utveckla våra domare ute i föreningarna vill Hallands Innebandyförbund (HIBF) skapa ett nätverk med föreningsdomarcoacher.

Syftet med Föreningsdomarcoacherna är att skapa ett stöd för föreningsdomarna.

Stödet innebär att föreningsdomarna ska ha en person att vända sig till i sin närhet i alla frågor, allt från regelfrågor till att någon förälder eller ledare har uppfört sig illa.

Kanske jobbar ni redan med stöttning av era föreningsdomare på ett bra sätt, då är detta ett bra tillfälle att dela med er av era erfarenheter. Har ni inte arbetat med detta överhuvudtaget är det ett bra tillfälle att få tips på hur ni kan jobba.

Det är också ett bra tillfälle att skapa kontakter för att kunna låna domare av varandra eller se till att era domare får möjlighet att testa på att döma på den nivå som passar dem på bästa sätt.

HIBF får på detta sätt en kontakt med Föreningsdomarcoacherna och kan då hjälpa till och stötta vid behov. HIBF får även en bättre och samlad överblick på vilka domare som kan vara redo att ta steget upp och börja döma på distriktsnivå.

 

Vem kan vara Föreningsdomarcoach?
En vuxen person som gärna har erfarenhet av domarskapet men det är inget krav.

Tanken är att HIBF samlar alla föreningsdomarcoacher vid tre tillfällen under säsongen, ca 2 timmar/tillfälle.


Träffarna innebär:

En kortare utbildning vid säsongsstart för att gå igenom hur vi vill jobba och byta erfarenheter under säsongen.

En träff i januari för att stämma av hur arbetet går samt att få en överblick på vilka domare som kan vara aktuella att flytta upp till distriktsnivå. Detta ger DK en möjlighet att observera dessa domare vid något tillfälle.

En träff efter säsongen för att utvärdera säsongen som varit och hur vi tillsammans kan jobba vidare för att skapa ännu bättre domare till den halländska innebandyn. 

 

 

Så här jobbar föreningarna

Här samlar vi information om hur man jobbar med domarutveckling i våra föreningar.
Listan kommer fyllas på allt eftersom. Ta hjälp av hur andra jobbar och använd det som ni tror kan fungera i din förening.


Bua:
För att ge de nya domarna chansen att i lugn och ro lära sig att döma så låter vi aldrig dom döma tillsammans utan att vi har en rutinerad domare där som coachar dom.

Vid blå sammandrag brukar vi göra som följer.

Vi träffas alltid innan och snack om hur vi ska agera ute på banan.

De nya dömer med en rutinerad domare till att börja med och om det går bra så brukar vi låta dom döma tillsammans med den rutinerade domaren som stöd från sidan.

Det är väldigt viktigt att det alltid finns vuxet stöd i hallen då de största problemen oftast inte är spelarna utan vuxna ledare och publik. Denna person skall ha det som sin uppgift inte vara ledare för något lag eller ha annan funktion.

Om det är någon domare som är riktigt bra så kan den få prova på att döma röd nivå efter jul. Fortfarande tillsammans med en rutinerad domare.


Onsala:
Varje domare som dömer på röd nivå i föreningen skickar ett sms till domaransvarig och berättar hur de såg på sin egen och kollegans insats i den dömda matchen.

Ur ett konstruktivt tänk lär domarna sig att utvärdera sig själva och kollegan i ett utvecklingssyfte.
Domaransvarig får en överblick i hur långt domarna kommit i sin utveckling och hur ärliga de klarar av att vara. Självinsikt är en god egenskap. Det är även en hjälp i att planera inför nästa dömning, t.ex. att sätta någon som behöver lära sig blåsa mer för slag, med någon som är bra på det. Domarna lyfter då varandra och den som kan får bekräftelse på sin kunskap.

Ledarna för lagen som spelar på Röd nivå får en enkel frågeenkät med 6 snabba kryssfrågor som berör områden i utveckling. Märkes med H och b för att veta vilka som sagt vad. Det visar sig att hemmalagen oftast vågar ge mer konstruktiv kritik.

Vi har en uppförande policy och domarinstruktioner som revideras varje år.


Warberg:
Warberg har en person som är ansvarig för domarverksamheten och som tittar på domarna löpande under säsongen. Domaransvarig försöker också döma med så många som möjligt, iaf. på röd nivå.

Till sin hjälp finns ledare och andra mer erfarna domare som lämnar intryck och rapporter till domaransvarig.

Vi har om möjligt minst en träff för domarna under säsongen, oftast under hösten.

Warberg arbetar också med en Facebook-grupp där domarscheman läggs upp, matchändringar meddelas och där domarna kan byta matcher med varandra. Domaransvarig godkänner byten. Här kan föreningsdomarna också ställa frågor om regler eller om andra saker som kan uppkomma i matcherna. I denna FB-grupp finns även ett antal distriktsdomare som kan hjälpa till vid kris. Även Capricorn IC och Tvååkers IBK har tillgång. De söker ibland hjälp av våra domare.