Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Utbildningsplan domare 2019/2020

Domarlegitimering
Domarlegitimering erhålls genom att du går anvisad domarkurs arrangerad av Hallands Innebandyförbund. Domarkurs måste genomföras varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).

Förening kan söka dispens för en ”gammal och erfaren” domare att döma matcher i föreningen på blå och grön nivå.

Utbildning Datum Plats Tid Kostnad
Distriktsdomare Fortbildning Lokal 24-25 augusti Varberg 10.00-18.00 2 500 kronor
Licensdomare 24 augusti Varberg 10.00-18.00 1 800 kronor
Distriktsdomare 2 Udda 7-8 september Varberg 10.00-18.00 2 500 kronor
Distriktsdomare 1 20-21 september Varberg 10.00-18.00 2 500 kronor
Distriktsdomare 1 4-5 oktober Kungsbacka 10.00-18.00 2 500 kronor
Matchledare 24 september Kungsbacka 17.00-21.00 1 300 kronor
Matchledare 26 september Varberg 13.00-17.00 1 300 kronor
Matchledare 2 oktober Halmstad 18.00-22.00 1 300 kronor

Utbildningsstrukturen för domare i Svensk Innebandy uppdateras. Innehållet och namnen på utbildningarna är därför förändrade.
 
Som ny domare anmäler domaren sig antingen till Matchledare (minimiålder 15 år) eller Distriktsdomare 1 (minimiålder 16 år).
 
Har domaren tidigare genomfört GU2 anmäler domaren sig till Distriktsdomare 2 Udda.
 
Har domaren tidigare genomfört GU3 anmäler domaren sig till Distriktsdomare Fortbildning Lokal.
 
Anmälan till kurs är bindande efter att anmälningstiden gått ut!
Vid avanmälan efter anmälningstiden gått ut faktureras hela kostnaden för kursen om inte läkarintyg kan uppvisas.
 
Vid få deltagare förbehåller Hallands Innebandyförbund sig rätten att ställa in kurser.
 
HÄR ANMÄLER DU DIG TILL UTBILDNING!