Coachverksamhet förening 

För att stärka och utveckla våra domare ute i föreningarna vill Hallands

Innebandyförbund (HIBF) skapa ett nätverk med

föreningsdomarcoacher.

 

Syftet med Föreningsdomarcoacherna är att skapa ett stöd för

föreningsdomarna. Stödet innebär att föreningsdomarna ska ha en

person att vända sig till i sin närhet i alla frågor, allt från regelfrågor till

att någon förälder eller ledare har uppfört sig illa.

Kanske jobbar ni redan med stöttning av era föreningsdomare på ett

bra sätt, då är detta ett bra tillfälle att dela med er av era erfarenheter.

Har ni inte arbetat med detta överhuvudtaget är det ett bra tillfälle att

få tips på hur ni kan jobba.

 

Det är också ett bra tillfälle att skapa kontakter för att kunna låna

domare av varandra eller se till att era domare får möjlighet att testa

på att döma på den nivå som passar dem på bästa sätt.

 

HIBF får på detta sätt en kontakt med Föreningsdomarcoacherna och

kan då hjälpa till och stötta vid behov. HIBF får även en bättre och

samlad överblick på vilka domare som kan vara redo att ta steget upp

och börja döma på distriktsnivå.

 

Vem kan vara föreningsdomarcoach?

En vuxen person som gärna har erfarenhet av domarskapet men det är

inget krav. Tanken är att HIBF samlar alla föreningsdomarcoacher vid

tre tillfällen under säsongen, ca 2 timmar/tillfälle.


Träffarna innebär en kortare utbildning vid säsongsstart för att gå

igenom hur vi vill jobba och byta erfarenheter under säsongen.

En träff i januari för att stämma av hur arbetet går samt att få en

överblick på vilka domare som kan vara aktuella att flytta upp till

distriktsnivå. Detta ger DK en möjlighet att observera dessa domare

vid något tillfälle.

En träff efter säsongen för att utvärdera säsongen som varit och hur vi

tillsammans kan jobba vidare för att skapa ännu bättre domare till den

halländska innebandyn. 

 

Coachverksamhet - Distrikt 

Vår ranking och observationsgrupp kommer i största möjliga mån att

jobba med fasta par som dömer Juniorallsvenskan, Div 1 dam och Div2

herr, samt unga par som är ambitiösa på högsta röda nivån för att

stötta dessa i sin utveckling.

 

Har du möjlighet att hjälpa till med vår coach- och

observationsverksamhet så kontakta Henrik Andersson,

0730-887200.

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS