Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Arvoden 2021/2022

SERIE DOMARTARIFF
Damer Div 1 750 kronor/domare
Damer Div 2 600 kronor/domare
Damer Div 3 550 kronor/domare
Herrar Div 2 800 kronor/domare
Herrar Div 3 700 kronor/domare
Herrar Div 4 600 kronor/domare
Nivå Röd 1 450 kronor/domare*
Nivå Röd 2 eller lägre 400 kronor/domare*
Nivå Blå svår 370 kronor/domare*
Nivå Blå medel och lätt 270 kronor/domare*
Nivå Grön 60 kronor/domare*

Arvoden markerade med * gäller om föreningen anlitar domare utifrån eller om matcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund. Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv som beslutar om arvode.

 

Träningsmatcher
Arvodet för träningsmatcher, mellan lag i halländska serier, gäller 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.

Arvodet för träningsmatcher där ett av lagen är förbundsserielag är arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. 

Övriga träningsmatcher, exempelvis vänskapsmatch eller utländska klubblag, är det upp till arrangerande förening och domare att innan match komma överens om lämpligt arvode.

 

Reseersättning
Domarnas reseersättning, vid färd i egen bil, är 26,50 kronor/mil.
Samåkning till match ska alltid ske, om inte synnerliga skäl föreligger (så som exempelvis annat domaruppdrag med annan kollega i direkt anslutning till aktuell match).
Vid resa med kollektivtrafik ersätts biljettkostnaden, mot uppvisande av kvitto.

Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen). Resväg kortare än en mil, enkel resa, från domares bostad till hall ersätts inte.

 

Restidsersättning
5-8 timmar, 100 kronor
8-24 timmar, 200 kronor

Enskild match som spelas inom 4 mil enkel resa från domarens bostad kan aldrig berättigas till restidsersättning. 

Dömer domare flera matcher i anslutning till varandra ska resa och restidsersättning delas lika mellan hemmalagen.

 

Rekommenderade turneringsarvoden senior
3 x 20 min, 450 kronor/domare
3 x 15 min, 350 kronor/domare
2 x 20 min, 300 kronor/domare
2 x 15 min, 250 kronor/domare

 

Rekommenderade turneringsarvoden ungdom
3 x 20 min, 350 kronor/domare
3 x 15 min, 300 kronor/domare
2 x 20 min, 250 kronor/domare
2 x 15 min, 200 kronor/domare