Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Utvärdering Distriktslag

Här vill vi ha din hjälp att utvärdera Distrikslagsverksamheten. 

I de fall där du graderar din upplevelse är 1 jättedåligt och 5 jättebra.