Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Gävleborgs föreningsutveckling

SIU-Anpassad Förening

Gästriklands Innebandyförbund i samarbete med Hälsinglands Innebandyförbund vill tillsammans med sina föreningar i regionen ta ett gemensamt ansvar för den produkt och idrott vi tillsammans utövar. Målsättningen är att arbeta med föreningen utifrån en arbetsplan för slutligen nå målet, att bli en SIU-Anpassad förening.

Syftet med arbetet är att hjälpa föreningen att sätta en organisatorisk grund, samtidigt som man kan ge fler och bättre alternativ till mer deltagande. Arbetet genomförs utifrån två perspektiv, att behålla och rekrytera.

Målsättningen är att arbetet med föreningen, utifrån SIU-modellen, skall ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa intresse för livslångt idrottande.

Visionen är att detta skall vara ett ständigt löpande arbete med föreningarna och SDF-förbunden där man tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar att spela jämna innebandy matcher.

Ansvarig för verksamheten:
Jakob Westerlund
jakob.westerlund@innebandy.se

SIU-Anpassade Föreningar

Söderhmans IBF
Håsta IBK
Alfta IBK
Furuviks FF
IK Sätra
Forsbacka IK
Valbo AIF