Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Matchflytt info

MATCHFLYTT/MATCHÄNDRNINGSAVGIFT
Från och med att spelschemat blir officiellt t o m den 15/10 samt 20/12-31/12 är det kostnadsfritt att göra 3 matchändringar per lag.
Efter de 3 kostnadsfria matchändringarna och utanför ovanstående tidsperioder gäller matchändringsavgifter enligt nedan.
Matchändringsavgifterna gäller samtliga serier(Grön, Blå, Röd och GFL).
Mer än 21 dagar innan match 200 kr
14-21 dagar innan match 300 kr
7-13 agar innan match 400 kr
4-6 dagar innan match 600 kr
1-3 dagar innan match 800 kr + domararvoden
samma dag 1000 kr + domararvoden

Vi prioriterar de ändringar som har ett ursprungligt speldatum närmast i tiden.
Enklaste sättet att kontrollera om en matchändring är utförd är att titta i spelprogrammet där de nya tiderna syns så snart vi genomfört matchändringen i systemet.
En bekräftelse skickas också ut till berörda lags föreningar och kontaktpersoner per e-post samt via föreningens sida i iBIS. De matcher som vi ännu inte fått in en ny tid på kommer synas med speltiden 00:00 tills ny tid inkommit till GIBF.
Tänk även på att det nya speldatumet ska ligga minst tio dagar fram i tiden. Gotlands innebandyförbund behöver tid för att handlägga matchflytten samt domartillsätta matchen.
Vänligen notera att träningsturneringar, träningsläger samt träningsmatcher givetvis skall planeras in innan säsongen, och ej anses som giltiga skäl för att genomföra en matchändring.

 

Följande regler gäller vid matchändring:
(förkortning GIBF står för Gotlands innebandyförbund)

1. Föreningen som ansöker om matchändring ska vara överens med motståndarna om att flytta matchen.

2. Senast klockan 12.00 sista vardagen innan match ska ansökan om matchändring vara GIBF tillhanda.
Observera att kostnader för domararvode tillkommer vid matchändringar mindre än fyra (4) helgfria dagar innan match.

3. Den flyttade matchen ska spelas före den sista omgången i serien. Det nya speldatumet skall vara minst fem (5) dagar framåt i tiden från det datum som matchändringar/nya speltiden
inkommit till GIBF. Matchen skall i största möjliga mån spelas på helgdagar. Spel på ena lagets träningstid kan godkännas av GIBF då helgtid saknas för att kunna spela matchen.

4. Ansökan om matchändring görs med hjälp av GIBF:s matchändringsblankett som ska vara korrekt ifylld.

5. GIBF äger rätt att fastställa matchdag, tid och matcharena där förening ansökt om matchändring, och efter godkännande av GIBF, ej inkommit med ny matchtid inom 14 dagar från
godkännandet.

6. Matchändring är godkänd då föreningarna fått en bekräftelse av GIBF och spelschemat är uppdaterat i iBIS.

7. GIBF äger rätt att avslå matchändringsansökan samt ändra på
matchdag, tid och matcharena om synnerliga skäl föreligger.

8. Matchändringar godkänns för deltagande i distriktslag då åldersklassen är densamma som födelseår för aktuellt distriktslag.

9. Matchflyttningsblanketten skickas till
adam.hallenbring@innebandy.se

 

 

 

 

Så här går föreningen till väga vid matchändring:

1. GIBF rekommenderar att arbetet med att flytta en match påbörjas minst tjugo (20) dagar innan ursprungligt speldatum.
Detta för att föreningarna ska ha så god tid på sig som möjligt att hitta ett spelalternativ och för att sedan i tid kunna skicka in matchändringsblanketten.

2. Tag kontakt med motståndarna så snart föreningen anser att ett lag måste flytta en match. Tillsammans tar föreningarna fram tänkbara matchdagar där lagen har möjlighet att spela matchen.

3. Kontakta GIBF och kolla/boka halltid om så behövs
.
4. Fyll i matchändringsblanketten. Var noggrann och ta med så många telefonnummer dagtid som möjligt om GIBF skulle behöva komma i kontakt med ansvarig i föreningen.

5. Maila den ifyllda blanketten till magnus.pettersson@innebandy.se
Matchändringsblanketten ska senast klockan 12.00 sista helgria vardagen innan match vara GIBF tillhanda.

6. När sedan föreningarna fått en bekräftelse av GIBF och ändringen syns i iBIS är matchändringen godkänd.

Vad kostar en matchändring?

Från och med att spelschemat blir officiellt t o m den 15/10 samt 20/12-31/12 är det kostnadsfritt att göra 3 matchändringar per lag.
Efter de 3 kostnadsfria matchändrigarna och utanför ovanstående tidsperioder gäller matchändringsavgifter enligt åvan