Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Nivåindelning

De tre tidigare säsongerna har vi bjudit in alla ledare på röd nivå för en utvecklingskväll/konvent där vi har haft agendan vikt mer åt det som sker innanför sargen, tanken var att genomföra fler utvecklingkvällar denna vår innan serieläggningsträffarna med träffar på både grön/blå, röd och juniornivå. Tyvärr är det inte varit möjligt att samla större samlingar av personer vid möten vilket har gjort att dessa möten har ställts in.

Nu kommunicerar vi den agendan i skriftlig form istället - där tanken nu istället är att inför serieläggningsträffarna (även i samband med serieanmälan då den har påverkan på serieanmälan) beröra större delar av materialet i denna form. Det är därför mycket viktig att ni läser igenom bifogat utvecklingsbrev och en skriftlig kommuniké om utvecklingen på er nivå. Materialet kommer sedan att presenteras för diskussion på serieläggningsträffarna.

Utvecklingsbreven och kommunikéerna finns till höger i menyn.