Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Historiska organisationer

Här är delar av Gästriklands Innebandyförbunds historiska styrelse-sammansättningar:

Säsongen 1998/99    
Styrelse     
Lennart Liljedahl  Ordförande Valbo 
Lars-Olov Lind  Vice ordförande   Storvik
Michaela Bondesson Sekreterade  Gävle
Canneth Edin Kassör Gävle
Kent Nygren Ledamot Sandviken
Stefan Larsson Ledamot Gävle
Bo Bergman Ledamot Hofors
     
Säsongen 1999/00    
Styrelse     
Namn Roll  Stad 
Andreas Nöjd Ordförande Gävle
Lars Olov Lind Vice ordförande   Storvik
Bo Bergman   Hofors
     
Säsongen 00/01    
Styrelse     
Namn Roll  Stad 
Andreas Nöjd Ordförande Gävle
Lars Olov Lind Vice ordförande   Storvik
Bo Lundberg Kassör Sandviken
Bo Bergman   Hofors
Jenny Zetterström   Gävle
Kent Nygren   Sandviken
Cenneth Edin   Gävle
Michaela Bondesson   Gävle
Mats Eriksson    
     
Säsongen 01/02    
Styrelse     
Namn Roll  Stad 
Andreas Nöjd Ordförande Gävle
Lars Olov Lind Vice ordförande   Storvik
Bo Lundberg Kassör Sandviken
Dick Gillving   Gävle
Kent Nygren   Sandviken
Katarina Linjeroth   Gävle
Jenny Zetterström   Storvik
Bo Bergman   Hofors
Mats Eriksson    
     
Säsongen 02/03    
Styrelse     
Dick Gillving Orförande  Gävle
Lars-Olov Lind Vice ordförande Storvik
Jenny Zetterström Sekreterare Storvik
Bo Lundberg Kassör Sandviken
Kent Nygren Ledamot Sandviken
Gunnar Palm Ledamot Gävle
Katarina Liljeroth Ledamot Gävle
Ola Eklöv Supleant Gävle
Ove Forsberg Supleant Gävle
     
Säsongen 03/04    
Styrelse     
Dick Gillving Orförande  Gävle
Lars-Olov Lind Vice ordförande Storvik
Jenny Zetterström Sekreterare Storvik
Bo Lundberg Kassör Sandviken
Håkan Gavlén Ledamot Furuvik
Ove Forsberg Ledamot Gävle
Ola Eklöv Ledamot Gävle
Kent Nygren Supleant Sandviken
Mikael Sjölander Supleant Gävle
     
Säsongen 04/05    
Styrelse     
Dick Gillving Orförande  Gävle
Harberrt Marcher Orförande  Gävle
Lars Olov Lind Vice Ordförande Storvik
Ove Forsberg Sekriterare  Gävle
Bo Lundberg Kassör Sandviken
Håkan Gavlen Ledamot Gävle
Niklas Granden Ledamot  
Jenny Zetterström Ledamot Storvik
Cecillia Westlund Ledamot Gävle
Cecillia Westlund Suppleant Gävle
Lars Wulffschmidt Suppleant  
     
Säsongen 05/06    
Styrelse     
Harberrt Marcher Orförande  Gävle
Lars Olov Lind Vice Ordförande Storvik
Ove Forsberg Sekriterare  Gävle
Bo Lundberg Kassör Storvik
Henrik Öhlin Ledamot Sandviken
Bosse Westerlund Ledamot Gävle
Jimmy Roos Ledamot Gävle
Cecillia Westlund Ledamot Gävle
     
Säsongen 06/07    
Styrelse     
Herbert Marcher Ordförande Gävle
Henrik Öhlin Vice odrf Sandviken
Bosse Westerlund Kassör Gävle
Jimmy Roos Sekreterare Gävle
Lars Olov Lind Ledamot Storvik
Cecillia Westlund Ledamot Gävle
Jaana Hägglund Ledamot Skutskär
Thomas Fernqvist  Adj ledamot Furuvik
     
Säsongen 07/08    
Styrelse     
Herbert Marcher Ordförande Gävle
Bosse Westerlund Vice odrf/Kassör Gävle
Jimmy Roos Sekreterare  Gävle
Lars Olov Lind Ledamot Strovik
Jaana Hägglund Ledamot Skutskär
Cecillia Westlund Ledamot Gävle
Thomas Fernqvist  Ledamot Furuvik
Marita Lantz Adj ledamot Gävle
     
Säsongen 08/09    
Styrelse     
Herbert Marcher Ordförande Gävle
Marita Lantz Vice odrf Gävle
Benita Uusitalo Sekreterare  Gävle
Magnus Nordahl Ledamot Sandviken
Tomas Fernqvist Ledamot Furuvik
     
Säsongen 09/10    
Styrelse     
Herbert Marcher  Ordförande Gävle
Marita Lantz  Kassör  Gävle
Benita Uusitalo Ledamot Gävle
Peter Wielbass Ledamot Gävle
Anders Hallenberg Adj ledamot Gävle
Anders Skoglund  Adj ledamot Hofors
     
Säsongen 10/11    
Styrelse     
Håkan Gavlen Ordförande Gävle
Anders Hallenberg Vice Ordförande Gävle
Anders Skoglund Kassör Hofors
Catharina Svedinger  Sekreterare  Furuvik
Tony Johannesson Ledamot Sandviken
Marita Lantz Ledamot Gävle
     
Säsongen 11/12    
Styrelse     
Tore Åberg Ordförande Gävle
Marita Lantz Vice Ordförande Gävle
Anders skoglund Kassör Hofors 
Catharina Svedinger  Sekreterare  Furuvik
Jonas Tidsjö Ledamot Gävle
Annelie Eriksson Ledamot Gävle
Mikael Sjölander Ledamot Gävle
     
Säsongen 12/13    
Styrelse     
Tore Åberg Ordförande Gävle
Tommy Hellstrand  Vice Ordförande Gävle
Dick Gillving  Kassör Gävle
Catharina Svedinger  Sekreterare  Furuvik
Jonas Tidsjö Ledamot Gävle
Mikael Nöjd  Ledamot Gävle
Mikael Sjölander Ledamot Gävle
     
Säsongen 13/14    
Styrelse     
Tommy Hellstrand Ordförande  Gävle
Mikael Nöjd Vice Ordförande Gävle
Tomas Olofsson Kassör Hofors
Jonas Tidsjö Ledamot Gävle
Magnus Nordahl Ledamot Sandviken
Michael Parment  Adj ledamot Gävle
     
Säsongen 14/15    
Styrelse     
Michael Parment  Ordförande Gävle
Tommy Hellstarnd  Vice Ordförande Gävle
Bosse Westerlund Kassör  Gävle
Daniel Nohrdstedt Ledamot Sandviken
Tomas Nygren  Ledamot Sandviken
Jonas Tidsjö  Ledamot Gävle
Magnus Nordahl  Ledamot Gävle
     
Säsongen 15/16    
Styrelse     
Michael Parment  Ordförande Gävle
Tommy Hellstarnd  Vice Ordförande Gävle
Bosse Westerlund Kassör  Gävle
Daniel Nohrdstedt Ledamot Sandviken
Tomas Nygren  Ledamot Sandviken
Lotta Linderdahl Ledamot Gävle
Jonas Hofvenstam Ledamot Gävle
Benny Grönblad  Ledamot Gävle
     
Säsongen 16/17    
Styrelse     
Michael Parment  Ordförande Gävle
David De la Rosa Vice Ordförande Sandviken
Bosse Westerlund Kassör Gävle
Malin Lindfors Ledamot Sandviken
Benny Grönblad Ledamot Gävle
Jonas Hofvenstam Ledamot Gävle
Mikael Hagström Ledamot Gävle
     
Säsongen 17/18    
Styrelse     
Michael Parment  Ordförande Gävle
David De la Rosa Vice Ordförande  Sandviken 
Bosse Westerlund  Kassör Gävle
Malin Lindfors Ledamot Sandviken 
Helena Laulainen  Ledamot Sandviken 
Emil Löfgren Ledamot Gävle
     
Säsongen 18/19    
Styrelse     
Michael Parment  Ordförande Gävle
Bosse Westerlund  Vice Ordförande Gävle
Lotta Linderdahl Ledamot Gävle
Erik Lindberg  Ledamot Årsunda
Helena Laulainen  Ledamot Sandviken 
Jens Fornander  Ledamot Gävle
     
Säsongen 19/20    
Styrelse    
Michael Parment Ordförande Gävle
Peter Nordqvist Vice Ordförande Gävle
Bosse Westerlund Kassör Gävle
Helena Laulainen Sekreterare Sandviken
Lotta Linderdahl Ledamot Gävle
Erik Lindberg Ledamot Årsunda
Jonas Jonsson Ledamot Gävle
Jens Fornander Ledamot Gävle
Jakob Westerlund Adj Ledamot Gävle
     
Säsongen 20/21    
Styrelse    
Michael Parment Ordförande  Gävle
Peter Nordqvist Vice Ordförande  Gävle
Håkan Ekdahl Kassör Gävle
Helena Laulainen Sekreterare Sandviken
Johan Lindström Ledamot Valbo
Micke Moberg Ledamot Sandviken
Jonas Jonsson Ledamot Gävle
Erik Lindberg Ledamot Årsunda
Jakob Westerlund Adj Ledamot Gävle