Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Gävleborgs utbildningssida

Ledarlicens GUD
Region Gästrikland-Uppland-Dalarna-Hälsingland

Till höger finns en manual för hur du söker idrottsmedel och vilka subventionsnivåer som gäller.

H2/D1
Under säsongen 20/21 skall en (1) av ledarna som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior. Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare.

H3-H4-H5—D2 Gästrikland/Uppland/Dalarna
Under säsongen 20/21 skall en (1) av ledarna som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior. Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare.

HJ/DJ P16/F16

Under säsongen 20/21 skall samtliga ledare som står i båset ha gått en GU för Senior/Junior eller Ungdom. Dispens ges så länge det inte finns några erbjudna kurser att gå eller att man är anmäld till närmast kommande kurs.

Barn/Ungdomsnivå (grön-, blå-, och rödnivå): Samtliga ledare skall inneha en giltig ledarlicens. En giltig ledarlicens får genom att ha gått:
- Grundutbildning
- Fördjupning Steg 1 på angiven nivå.

Ledare som genomfört utbildningar under perioden 2012 – 2018-06-30 på Grön, röd och blå nivå har efter 2020-06-30 ej giltig ledarlicens längre. Ledarlicensen behöver därför förnyas säsongen 2020/21.

Har man gått Grundutbildning och/eller Steg 1 fördjupning mellan 2018-07-01 - 2020-06-30 så förnyas ledarlicensen förutsatt att man går Steg Fördjupning 1.

Ledarlicensen förnyas i tre (3) säsonger från och med utbildningsdatumet från Steg Fördjupning 1 på angiven nivå.

Subventioner utbildningar