Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Akutläge

Vid akuta händelser, skall vi agera följande:

1. Försök lösa problemet med arrangörsföreningen samt läs i tävlingsbestämmelserna vad som gäller.

2. Ring Tävlingsjouren

3. Spela matchen efter bästa förmåga och lösningorientat synsätt