Anmälan till DM/GS är obligatorisk då man har lag i seriespel. Detta gäller alla divisioner/klasser.

Vid uteblivet DM faktureras full anmälningsavgift och urdragningsavgift.