KONVENT RÖDA LEDARE!

Så som vi alltid trycker på är det av stor vikt att få ta del av era synpunkter. Vi kommer använda kvällen för att diskutera förutsättningarna spelarutveckling i Gästrikland, så vill man vara med och påverka, engagera eller delta uppskattar så hoppas vi på erat deltagande.

Inget konvent är i dagsläget planerat.