Våra verksamhetsinriktningar

Våra två övergripande verksamhetsinriktningar
• Att skapa fler forum och arenor för mer idrotts- och Innebandydeltagande.

• Att vara föreningarnas stöd- och serviceorgan för förenings-, spelar- och ledarskapsutveckling.

Föreningsutveckling

#InnebandyForAll arbetar med att stötta föreningen i den dagliga verksamheten. Detta görs genom att vara ett bollplank, serviceorgan och inspiratör till att utveckla den redan befintliga verksamheten utifrån; organisation, ekonomi, träningsförhållanden, miljö och kultur.

Motion

#InnebandyForAll erbjuder högklassig motionsverksamhet till alla våra föreningar, partners och privatpersoner. Evenemangen är alltid lättillgängliga och arrangeras flera gånger per säsong i sammandragsformat. Syftet är att erbjuda Innebandy ur en enkel, rolig och inkluderande miljö, via öppna träningar eller matcher. Alla matcher spelas med två välutbildade domare, bemannat sekretariat på befintliga och välutrustade innebandyhallar. Ingen administration runt matcherna.

Integration

#InnebandyForAlls huvudspår är att skapa intresse för livslångt idrottande hos fler individer. Detta görs genom organiserade spel och lekaktiviteter hos föreningar, fritidsgårdar och skolor. Detta kombineras med ledarskapsutveckling i form av utbildningar, ledaruppdrag, stöttning, förebilder, kamratskap och en massa annat kul.

Spontanevent

#InnebandyForAll erbjuder innebandy ur dess absoluta enkelhet. Projektet erbjuder spontandagar där det bara är att ta med klubban och delta. Alla aktiviteter är kostnadsfria och ger barn och ungdomar en möjlighet att utöva idrott i en trygg miljö.

Domarutveckling

#InnebandyForAll arbetar med att rekrytera och behålla domarkrafter ute i våra hallar. Målsättningen är att skapa ett så bra arbetsklimat för våra domare som möjligt där en trygg och sund innebandyverksamhet står i centrum. Genom ledarskapsutveckling bidrar projektet till att hitta nya verktyg för att samla nya erfarenheter hos domarna.

Spelarutbildningsprogrammet

Mer finns att läsa under fliken - Spelarutbildning