Våra värdegrundspartners

Värdegrundspartners

Värdegrundspartners är vad vi kallar de partner som abetar med samverkan för samhället. Där inte primär resurstillförsel är just, det primära. Med våra värdegrundspartners arbetar vi tillsammns, mer eller mindre, för att sprida #InnebandyForAll-s värdegrund. Ibland direkt eller indrirekt.

- BIG - Brottsförebyggarna i Gävle

- En Bra Start

- Svenska Kyrkan

- Diakonirådet

- SISU Idrottsutbildarna

- Gävleborgs Idrottsförbund inkluderat skolidrottsförbundet och övriga instanser.