Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Viktig information rörande ledarutbildningarna våren 19- Missa inte Grundutbildningen på måndag!

Vi får många frågor om vad som händer på utbildningsfronten och önskan efter vidareutbildningarna Atleten och Innebandyspelaren. Vi kan nu gladeligen meddela att ledarutbildningarna fortsättningsvis utvecklas och nu är det återigen dags för mer förbättrade och effektivare ledarutbildningar i Svensk Innebandy.

Ledarlicensen är central i vår kvalitésäkring och något som skall vara ett kvitto på en väl fungerande verksamhet.

Ett tips är att anmäla er till måndagens GU, teknikparken 18.00 samt Sportlovets utbildningsvecka då Människan i alla färger går av stapeln.

Vad gäller för ledarlicens?
I linje med SIU-modellen och målsättningen med ökad kompetens och utveckling av våra ledare så förändras nu kraven för godkända ledare som står i båset i samband med match. Detta gäller samtliga ledare, oavsett roll.

* Fr.o.m. säsongen 18/19 så är det obligatoriskt med SIU grundutbildning samt människan för alla ledare i båset. På Junior- och Seniornivå gäller GU och Brun Steg 1.

För utbildningen Brun Steg 1 och vidareutveckling på ledarnivå - hälsar vi Kent Göransson välkommen till Gävle den 8-9 Mars då den forne förbundskaptenen äntrar scenen. Så se till att säkra din plats redan nu.

Observera att ledarlicens enbart gäller i max fem år från den första ledarutbildningstillfället (GU).

Det betyder att:
GU måste samtliga gå, upp till 16 år går man Barn och Ungdom (B/U) och från 16 år går man Junior/Senior (J/S).
Människan måste samtliga gå, upp till 16 år går man Grön (6-9 år), Blå (9-12) eller Röd (12-16 år). Från 16 år går man Brun Steg 1 eller ledarnätverket (publiceras inom kort).

Från och med hösten 19 kommer Människan utbildningarna nu ersättas steg 1 utbildning på respektive färg. Ett nationellt beslut utifrån att att utbildningssystemet korrigeras inför säsongen 19/20. Människan/Spelsystemet/Atleten kommer ersättas med Steg 1 och Steg 2 utbildningar på respektive nivå. Dessa utbildningar kommer inledas från och med hösten och vara kravställt med ledarlicensen. Dvs Steg 1 utbildning på respektive nivå kommer vara kravställt med ledarlicens.

Människan utbildningen räcker i två säsonger till dock. GUn ligger kvar som instegs-utbildningen. Alla dessa innehåll från föregående fördjupningsutbildningar kommer inkluderas i den nya steg 1 utbildningen. Dvs de grundläggande Innebandy- och Atlet-kunskaperna som krävs kommer att täckas av steg 1 och på fördjupmningsnivå i steg 2.

Anmälan är möjlig via vår hemsida. http://innebandy.se/gastrikland och klicka på anmälan för utbildning uppe i hörnet.

Vad händer från och med hösten?
De nya tränarkurserna (har arbetsnamn stegutbildning grön 1, blå 1 och röd 1) innebär en fortsättning på introduktionsutbildningen ”GU barn & ungdom” och leder deltagarna vidare i sin utveckling som tränare för barn och ungdomar på grön, blå och röd nivå.
 
I dessa utbildningar får tränarna en större och djupare insikt inom de områden som de mötte i Grundutbildningen. De får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. De får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum.
 
Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysiks träff a´ 8 timmar innehållande diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö (max 180 minuter totalt) och avslutar kursen med individuell reflektion i hemmamiljö. Vidare får deltagarna via Svensk Innebandys Utbildningsportal tillgång till ett omfattande webbmaterial – fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade efter respektive målgrupp.
 
Även i de här utbildningarna står Svensk Innebandy Vill i centrum. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet är vår utgångspunkt vilket innebär att alla ungdomar är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet. 
 
Grön 1, blå 1 och röd 1 kommer att vara redo att hållas från 15 augusti och därmed försvinner utbildningarna Människan, Atleten samt Temautbildningarna. Till säsongen 2020/21 kommer vi att lansera stegutbildning blå 2 och röd 2 samt planerar vi för en eller flera seniortränarutbildningar. En separat målvaktstränarutbildning är också med i de planerna. Målet är också att på sikt ha ett antal specialtemautbildningar som exempelvis akut skadebehandling, osynliga funktionsnedsättningar, videoanalys m.fl. Om du vill veta något ytterligare kring tränarutbildningarna så tar du dem med Emil Hedestig.


Angående subventioneringen så är den lite högre på röd nivå för att vi vill fortsätta öka antalet utbildade tränare på röd nivå. För föreningsledarutbildningen ansöker föreningarna om pengar från distriktens föreningsutvecklingspott. Vi har valt att inte öppna upp ansökan för subventioneringarna, då vi inte har fått våra medel från RF tilldelade än. 

Anmälan är möjlig via vår hemsida. http://innebandy.se/gastrikland och klicka på anmälan för utbildning uppe i hörnet.

Varför görs det förändringar?
Svensk Innebandys utvecklingsmodell skall vara ledande. Den skall svara på innovationer och göra ”lite mer” än vad som förväntas. Skall vi efterleva den målsättningen måste materialet svara på idrottens utveckling. SIU 2.0 i ”talspråk”, är en revidering och en kvalitetssäkring av materialet. Delar av materialet är nytt och det som tidigare har varit luddigt har konkretiserats. Spelet Innebandy har definierats.

Svensk Innebandys Utbildningsprotal
Den nya utbildningsportalen är ett modernt sätt att jobba med tränar- och domarutbildningarna. I samarbete med SISU Idrottsböcker har Svensk Innebandy tagit fram ett enormt digitalt material att ta del av inför, under och efter befintliga utbildningar.

Alla pärmar och böcker i Svensk Innebandys utbildningsmaterial är ersatt av digitalt material. Nu kan du som tränare eller domare hitta ditt utbildningsmaterial direkt i mobilen, surfplattan eller datorn. I utbildningsportalen finns instruktionsvideor, texter, övningar, referensmaterial och mycket annat.

Besök Svensk Innebandys utbildningsportal och registrera dig redan i dag:
http://www.innebandy.se/utbildning

short_text    Skrivet av Jakob Westerlund 13 februari 2019