Lyckad extra årsstämma för Gästriklands Innebandy

Gästriklands Innebandyförbund utlyste den 19/2 till extra årsstämma på Scandic Gävle Väst med anledning av risken för en ofullständig styrelse vid ett eventuellt avhopp. Även frågeställningen rörande förutsättningarna för Gävleborgs Innebandyförbund diskuterades.

Handlingarna för det extra årsmötet finns att tillgå här.

Extra årsmötet valde in Lotta Linderdahl som styrelseledamot tom årsmötet 2020.

Extra årsmötet valde in Johan Adolfsson i valberedningen tom årsmötet 2019.

Styrelsen hade även utlyst frågan om ansvarsfrihet/mandat att utreda förutsättningarna förutsättningar för ett Gävleborgs Innebandyförbund. Ansvarsfrihet/mandat för frågan godkändes.

Arbetet kommer nu intensifieras och Gästriklands Innebandyförbund avser kalla till en Workshop under våren för att intensifiera analysarbetet av ett Gävleborgs Innebandyförbund tillsammans med sina föreningar.

short_text    Skrivet av Jakob Westerlund 19 februari 2019