Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Framtidens Ledarskap

Framtidens Ledarskap är nätverket där vi med utvalda föreningar arbetar med avgörande faktorer för ett hållbart engagemang. Målet för varje deltagande förening är att utveckla föreningsstrukturen, kulturen, det inkluderande ledarskapet och kommunikationen för att engagera fler krafter till organstationen. 

Svensk Innebandy byter brand och inleder nu ett stort gediget arbete med sitt varumärke. Ni kommer få en unik inblick och möjligheten i er region att vara först med att kommunicera Svensk Innebandy. 

Alla deltagare kommer att få gå Grundutbildning för organisationsledare och utbildningen Människan genom nätverket, vinklad efter just er föreningsmiljö. 

Nätverket kommer att träffas i den egna förening och på gemensamma nätverksträffar med föreläsningar varvat med processarbete. Parallellt med arbetet kall föreningen bli klar med arbetet ”SIU-Anpassad förening”.

Målsättning:
Jobba med föreningens organisationsstruktur för hållbart engagemang. 
 
Målgrupp: 
Förening och representant med högt driv för utvecklingen i din förening. 
Jämn könsfördelning och olika åldrar är önskvärt.

Utgå från tänket mentor och nyrekryterad organisationsledare. 
2-3 representanter per förening.

 

Anmälda föreningar:

IBK Härnösand
Sundsvalls FBC
Klockarbergets BK
Frösön
Jämtland Innebandy
Brunflo
Ljusdals IK
Hudik/Björkberg
Bollnäs FBC
Strömsbro IF
Storviks IF
Åmots IF
Hofors IBK

Program:

Tidsplan:
September - Lokala uppstartsträffar med varje förening och lokala distriktsträffar

19– 20 okt Gemensam helgträff med föreläsningar och processarbete - Statt Hudiksvall

6 – 10 dec Arbetsresa i samband med InnebandyVM i Prag

Februari Avslutning, Lokal träff, presentation av arbetet