Årsmöte 20190626

Inför årsmötet informerar valberedningen om läget i distriktsstyrelsen inför årsmötet.

Ledamöter med sittande mandatperiod: Jens Fornander, Lotta Linderdahl, Bosse Westerlund (samtliga ett år kvar)

Ledamöter med utgående mandatperiod:

Erik Lindberg, Årsunda

Helena Laulainen, Sandviken

Båda två har meddelat att man står till förfogande för omval.

Även ordförande Michael Parment har meddelat att han står för inför omval.

- Strategin är att försöka få en så bred sammansättning som möjligt, geografiskt, föreningsmässigt, åldersmässigt och könsmässigt i den mån det är möjligt. Vi försöker även lägga stor vikt den enskildes bakgrund utifrån perspektivet gediget föreningskunnande.

Säger Peter Nordqvist, Gävle, sammankallande valberedningen.

Övriga medlemmar i valberedningen är: Johan Adolfsson och Håkan Ekdahl, båda Gävle.

Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsmötet Röstberättigad förening får senast tre (3) veckor före distriktsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna.

Kandidater mejlas till: gastrikland@innebandy.se senast 5/6. 

_____________________________________

Gästriklands Innebandyförbund bjuder in till årsstämma på Scandic Väst den 26:e juni med start 18.00.

Kallade är samtliga föreningar anslutna till Gästriklands Innebandyförbund samt föreningar med lag i seriespel och rösträtt innehar närvarande föreningar anslutna till Gästriklands Innebandyförbund. Kan inte ordförande deltaga är av styrelsen utsedd person kallad (full-makt gäller).

Årsmötet avslutas med en presentation om vad ett Gävleborgs Innebandyförbund skulle betyda. 

Handlingar (inklusive fullmakt och föredragningslista) presenteras till höger.

ANMÄLAN: till gastrikland@innebandy.se

Ingen kostnad för föreningen, däremot debiteras utebliven närvaro enligt föreningsutvecklingsplanen. 

Kaffe och Macka serveras. Meddela allergener.