Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Verksamhet & värdegrund

Vår verksamhet bedrivs enligt stadgarna och verksamhetsplanen som antas på årsmötet.

Verksamhetsplanen är en detaljerad inriktning och styr verksamheten på årsbasis

Handlingarna finns att tillgå i menyn till vänster. 

Verksamhetsplan

Årsmöte

Stadgar