Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

SUDD - För 2007

Dalarnas Spelarutbildning (SUDD) för flickor och pojkar födda 2007
Inför säsongen 18/19 startade Dalarnas Innebandyförbund en Spelarutvecklingsutbildning, SUDD för att satsa på våra ungdomar för att utveckla innebandyn, spelarna och ledarna i distriktet. Detta för att erbjuda en gemensam utveckling inom Dalarnas innebandy som är tillgänglig för alla inom ungdomsverksamheten, där SIU modellen och Sweden Youth Camp ligger till grund för detta. Under dessa dagar är det både innebandy, fysträningar och ibland föreläsningar beroende på hur mycket tid som finns till förfogande.  En annan viktig aspekt under dessa tillfällen, är att både spelare OCH ledare inspireras av varandra, får möjlighet att utbyta idéer och lära känna andra spelare, ledare över föreningsgränserna samt att ledarna får möjlighet att leda andra grupper, än de lag de normalt leder.  
Anmälan till informationsträff 
Under hösten kommer mer information gällande anmälan till informationsträffarna i  
mora den 16 februari och i falun den 17 februari. .
Informationsträff är kostnadsfri! 

Anmälan till SUDD
Anmälan till SUDD får ni mer information om på informationsträffen i februari.

OBS! Anmälan till informationsträff och till SUDD är två olika anmälningar.
Ni behöver göra en separat anmälan till SUDD.

Kostnad för deltagande i SUDD VT 20
2007                  VT 21                 200 kr inkluderat en träningströja
Anmälan är bindande!    

Betalning 
-Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 150 kr per person
-I betalningen ingår en SUDD-tshirt. 
-Anmälan är bindande! 
- Garanterad plats= när anmälan och betalning är reglerad vid sista betalningsdatum
- Alla betalningar görs personligt och inte via förening. 
 
OBS!
Märk betalning med för och efternamn samt år.
Tex "Anna Andersson,2007"

I deltagaravgiften ingår en t-shirt som kommer att användas kommande träffar och säsonger i SUDD. Inte säkert att man får exakt den storlek som önskats!
Vill spelare köpa en ny t-shirt till kommande säsong, tillkommer ytterligare avgift för detta då. För varje säsong gör spelaren en ny anmälan och betalar en ny avgift för sitt deltagande till SUDD. Information om detta kommuniceras inför varje säsong. 

Varmt välkomna att delta i Dalarnas Spelarutvecklingsutbildning, såväl spelare som ledare! 

 

 

Information SUDD för födda 2007