Distriktslagspolicy

Distriktslagsverksamheten är en prioriterad uppgift för förbundet.

Syften:

 • Fånga upp och sprida kunskap/erfarenhet.
 • Bidraga till utvecklingen av lovande flickor, pojkar och ledare/ tränare.
 • Vara normsättande vad gäller gott idrottsmannaskap.
 • Representera Västerbottensinnebandyn - genom sitt kreativa och positiva spel, sina resultat och sitt idrottsmannaskap att skapa goodwill i landet.

Riktlinjer:
Distriktslagsverksamheten ska baseras på följande hållpunkter:

 • Årligt deltagande i distriktlags-SM med våra P/F16-lag.
 • Brett deltagande under vårens regionala zonträffar, länsgemensamt breddläger med upp mot 30 uttagna spelare, grundligt slutligt urval där trupper om ca 18 utespelare och 2 målvkter uttages till distriktslagen samt förberedelseträffar med dessa lag (träningar/träningsmatcher) inför SM.
 • En dialog under urvalsprocessen med berörda föreningsledare.
 • Förutom talang skall uttagen spelare besitta sportsmannaskap och lagmoral.
 • Uttagen spelare bekostar själv länslagsoverallen samt uppvärmningströja. 
 • Länslagen P/F 16 skall utses från aktuell årgång om inte licensantalet är för litet. Detta avgör SIBF inför varje år.
 • Samtliga uttagna spelare (ev. undantag för mv) kommer att ha någon form av speltid under SM-slutspelet.


  Fair play-policy i Västerbotten!
  I enlighet med vår vår strävan mot Fair play i vår distriktslagverksamhet har det beslutats att spelare som, under aktuella säsonger, tilldelats ett matchstraff 3 eller på annat sätt fällts av BEK (Bestraffningskommitén), riskerar uteslutning från det aktuella distriktslaget.

Distiktslagsledningen

 • Styrelsen utser årligen vid sitt konstituerande sammanträde en ledamot att inför styrelsen ansvara för distriktlagsverksamheten.
 • Styrelsen utser årligen under hösten övrig länslagsledning för varje årsgrupp bestående av kapten och biträdande kapten för varje lag samt överledare, med planerande och stödjande uppgifter. Dessa ska om möjligt rekryteras från hela länet. Särskillt skall styrelsen vinnlägga sig om att söka kvinnliga ledare. Kapten och biträdande kapten bör ej utses ur ledargruppen för aktuell årgång.
 • Under vårvintern samlas, genom i styrelsen ansvarigs försorg, länslagsledningarna för dialog om riktlinjer, policy, urvalsprocess och planering av verksamheten.
 • Till överledar- och kaptensgruppen utgår viss ersättning för telefonkostnader, resekostnader, eventuellt förlorad arbetsförtjänst i samband med SM samt "kaptenströja" eller dylikt.   

Föreningarna

 • Föreningen kan till styrelsen lämna förslag till lagledningar.
 • Berörda föreningar erlägger mindre avgifter/spelare för deltagande i zon- och breddläger och förberedelsesammankomster inför SM. Deltagaravgiften för medverkande i distriktslagsverksamheten är:
  2 upptakter: 50 kr/spelare för 2 träffar
  2 zonträffar: 50 kr/spelare för 1-2 träffar
  Zonmatcherna: 50 kr/spelare
  Breddläger: 50 kr/spelare
  SM: 500 kr/spelare
  Spelaren själv kommer att betala 100 kr i samband med Zonmatcherna (F-P15) samt en SM-avgift inför SDF-SM.
 • Representerade föreningar står för hallkostnaden vid länslagens sammankomster. Samtliga föreningar som nominerar spelare accepterar också att man står för 1 träff för det länslaget om så behövs.