Idrottslyftet år 2017

Föreningsstödet

 

Föreningsstödet är en del av Idrottslyftet som fördelas till Svensk Innebandy centralt. Tanken är att alla satsningar efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet. Därför är det viktigt att föreningen redan från början har en långsiktig plan för det fortsatta arbetet.

Syftet med Idrottslyftet:
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet för Idrottslyftet:
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. 

Det innebär att fokus ligger på skapa möjligheter till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ska utvecklas. Det ska vara en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor.
Förbundsstyrelsen har valt följande inriktningar för att nå upp till syftet och målet

För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggaren för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan.

Genom Idrottslyftet 2017 prioriterar vi följande områden:

 • Föreningsutveckling
  Svenska Innebandyförbundet kommer att bevilja projektmedel för två syften inom området föreningsutveckling:
  - Kompetenshöjning. Att i första hand kompetensutveckla organisationsledarna i föreningen. Det kan innebära områden som jämställdhet, inkludering eller liknande.
  - Mötesplatser. Att föreningar ges möjlighet att träffa varandra i syfte att utbyta erfarenheter kring konkreta aktiviteter som de har genomfört. Det beviljas inga medel för verksamhetskonferenser eller motsvarande till enskilda föreningar.
 • Ledarutbildning
 • Kvinnor med ledaruppdrag
  Nätverk på distriktsnivå

 

Vid frågor ta en kontakt med Hanna Sandberg som ansvarar för Idrottslyftet.