Regeldirektiv


Direktiv gällande klubba skaft/blad


Den mest förekommande frågan från spelare och från domare angående klubbor har varit vilka blad skaft får man kombinera. Numera underlättas detta av att de flesta tillverkare har sitt namn på både skaft och blad. För att göra det enklare för spelare och domare att veta vad som gäller har tävlingskommittén 2009 därför tagit fram följande direktiv angående kombination av skaft/blad.

Man får ej kombinera skaft och blad med olika märken såsom till exempel ett Exelskaft med ett Unihocblad.

Den enda kombinationen som är tillåten är den mellan Canadien och Christian då dessa anses tillhöra samma familj.

Kontaktperson: Kundtjanst