Newbody Cup 2014/15

 

Newbody Cup Slutspelet spelas 28 feb-1 mars 2015 i Växjö

I slutspelet gäller följande:
Matcherna spelas 2x20 min med sista 3 minuterna effektiv speltid. 3 minuter paus.
Om det är oavgjort efter full tid spelas 10 minuters sudden death(ej effektiv speltid) där det lag som gör mål vinner matchen.
Om inget mål görs under förlängningen så sker straffläggning enligt regelboken, regel 204.
Fem spelare från vardera laget skall slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare slå ett straffslag vardera tills ett avgörande uppnås.


Länk till slutspelets hemsida

Tidigare års slutspelsresultat

 

Åldersklasser
Fyra klasser, flickor och pojkar födda tidigast 1999 och 2000.

En spelare får representera ett lag i varje klass så länge spelaren representerar en och samma förening. Skulle en övergång ske till annan förening under innevarande säsong kan spelaren om den redan deltagit i innevarande säsongs Newbody Cup ej deltaga i den nya föreningens Newbody Cup-lag förrän nästkommande säsong.

Inga åldersdispenser gäller och en spelare kan endast representera en förening.


Gruppindelning Steg 2 


Anmälda lag


Speltid
2 x 20 minuter sista tre minuterna effektiva.

Deltagaravgift (gäller per lag och betalas kontant till arrangör)
Steg 1: 1 200 SEK
Steg 2: 1 200 SEK
Slutspelet: 0 SEK.

Matchprotokoll
Arrangören hämtar dessa i iBIS. Efter avslutat spel skickar arrangören protokollen till SIBF.

Domararvode
Domararvodet är 220 SEK/domare/match samt reseersättning 18,5/SEK per mil och ev. restidsersättning(max 100 kr).

Spelperioder
Steg 1 21-23 nov 2014. Notera att grupper i Stockholm i första hand spelas 12-14/9.
Steg 2 16-18 jan 2015
Slutspel:Se nedan

OBS ! Avsteg kan ske från ovan nämnda veckor, för alla grupper ska kunna spelas.

Avancemang
I pojkgrupperna är ettorna från Steg 2 kvalificerade för Newbody Cup slutspelet.
I flickgrupperna är ettorna samt tvåorna i steg 2 kvalificerade för Newbody Cup slutspelet

Regler
Enligt SIBF:s tävlingbestämmelser och direktiv.

Arrangörer
Är er förening intresserade av att arrangera Steg 2 i Newbody Cup? Mejla till michael.leimer@innebandy.se

Som arrangör ansvarar föreningen för sekretariat.
Kallelse av lag ansvarar SIBF för.
Domartillsättning ansvarar SIBF för men berört SDF gör tillsättningen.
 Varje deltagande lag betalar deltagaravgift (se ovan) till arrangör och detta ska täcka hallhyra, domarkostnader.

Anmälan
Sker genom inbetalning som ska vara SIBF (pg 236714-2) tillhanda senast 31 maj 2014
På giltig anmälan ska det på inbetalningen anges föreningsnamn, föreningsnr, klass.

Anmälningsavgift: 800 SEK per lag.
Anmälan är bindande. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej. Lag som drar sig ur efter att gruppindelning skett kommer att debiteras fastställd WO-avgift samt deltagaravgift


Slutspelet spelas 28 feb-1 mars 2015 i Växjö.

I slutspelet gäller följande:
Matcherna spelas 2x20 min med sista 3 minuterna effektiv speltid. 3 minuter paus.
Om det är oavgjort efter full tid spelas 10 minuters sudden death(ej effektiv speltid) där det lag som gör mål vinner matchen.
Om inget mål görs under förlängningen så sker straffläggning enligt regelboken.

Tidigare års slutspelsresultat

 


Kontaktperson: kundtjänst