Domarutbildning - Innebandy.se

Domarutbildning

På denna sida har vi tänkt att försöka presentera SIBF:s domarutbildningsmatrix på ett så tydligt vis som möjligt. Vi börjar med att kortfattat presentera en domares utbildningsstege:

- Föreningsdomarutbildning (FDU)
- Grundutbildning 1 (GU1)
- Grundutbildning 2 (GU2)
- Grundutbildning 3 (GU3)
- Licensutbildning *
- Temautbildning *
- Förbundsdomarkursen (FBDK)

* = Ingen inbördes rangordning

Ovanstående stege är den man skall klättra på i den ordning som de står. Man kan alltså som domare inte hoppa över GU2 om man föregående år gick GU1. GU3 kan inte genomföras om man ej genomfört GU2. Dock finns inga krav att gå FDU för att börja med GU1, även om det detta rekommenderas. Har man gått GU3 och påföljande år skall välja antingen Licens- eller Temakurs bör man vara i kontakt med sitt SDF för samråd inför valet.

OBS: Notera att utbildningsnivå inte är samma sak som klassificering. Utbildningsnivån är "statisk" i den bemärkelsen att de olika stegen går man oavsett vilken rankning/klassificering man har som domare. Det är de olika distrikten som sedan själva bestämmer över sina domares inbördes ranking samt att SIBF bestämmer över förbundsdomarnas inbördes ranking.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedan gör vi en lite mer detaljerad beskrivning av utbildningsmodellen:

Matrixen är en sammansättning av olika utbildningsmaterial, utbildningssteg och olika instruktörsnivåer m.m. Matrixen följer det internationella samarbete som föregått den svenska matrixen och är tänkt att innehålla en röd tråd där allt utbildningsmaterial ser likadant ut oavsett nivå. Det är endast skillnader i de olika stegen där anpassningen sker i pedagogiken och man kan t.ex. se att i GU1-materialet fokuseras utbildningen i större utsträckning på regelfrågor än i GU3 där fokus mer ligger på matchledarrollen.

Fr.o.m. säsongen 2012-2013 har SIBF:s nya domarutbildningsmatrix sjösatts vilket innebär att ett helt nytt utbildningsmaterial plockats fram och där även SIBF koncentrerat stora insatser på att ha välutbildade instruktörer med full insyn i utbildningsmaterialet för att därefter anpassa detta så att de blir optimala för förening, distrikt och förbund.

Utbildningarna sker i olika nivåer enligt följande:

- Föreningsdomarutbildning (förkortas vanligen FDU):
Denna utbildning riktar sig främst mot domare som vanligen dömer matcher arrangerade av föreningar eller där domartillsättning sköts av föreningar. Oftast handlar det om knatteinnebandy.
Observera att valet av kurslängd görs av respektive kursansvarig. Utbildningsmaterielet är anpassat så man kan arrangera FDU som en endagskurs och/eller cirkel.

- Distriktsdomarutbildning, Grundutbildning 1 (förkortas vanligen GU1):
Detta är den första utbildningen man går när man skall döma på distriktsnivå, denna utbildning går man bara en gång oavsett man väljer fortsätta döma efter sitt första år eller ej. 
Kursen är en tvådagarskurs.

- Distriktsdomarutbildning, Grundutbildning 2 (förkortas vanligen GU2):
Oavsett olika rankingsystem i distrikten så går alla distriktsdomare denna utbildning inför sitt andra år. Denna utbildning går man också bara en gång.
Kursen är en tvådagarskurs.

- Distriktsdomarutbildning, Grundutbildning 3 (förkortas vanligen GU3):
Detta är sista steget i grundutbildningen för domare som dömer på distriktsnivå. Alla som dömer sitt tredje år går denna kurs (oavsett inbördes ranking i distriktet) och även denna kurs går man endast en gång.
Kursen är en tvådagarskurs.

 - Distriktsdomarutbildning, Licenskurs:
Licensdomare blir de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking. Licenskursen är en endagskurs.

- Distriktsdomarutbildning, Temakurs:
Temadomare blir de domare som har för avsikt att avancera i sin karriär. Temakursen är en tvådagarskurs.

Dock är Temakurs obligatoriskt för domare som kan vara aktuella för...

- att döma återbudsmatcher/provmatcher i herrar/damer division 1
- att döma SDF-SM
- att nomineras till förbundsdomare

 

OBSERVERA:
Inför sitt fjärde år som distriktsdomare, d.v.s. året efter man gått GU3 så måste man välja Licens- eller Temakurs. Någon av dessa kurser är obligatoriska inför varje påföljande år (efter genomförd GU3) man vill döma innebandy.

Säsongen 13/14 blir en övergångsfas från den gamla till den nya utbildningsstegen. Fr o m säsongen 14/15 tillämpas den nya utbildningsstegen fullt ut och framgent gäller följande:

Distriktsdomarkurser till säsongen 15/16

 

Kurs

 

 

GU1

 

GU 2

 

GU 3

 

Licenskurs

 

Temakurs

 

Utbildnings-
bakgrund

 

Nya distriktsdomare

 

Domare som 14/15 gick kursen GU 1.

 

Domare som 14/15 gick kursen GU 2.

 

Domare som 14/15 gick  GU 3, Temakurs eller Licenskurs.

 

 

Domare som 14/15 gick  GU 3, Temakurs eller Licenskurs.

 

Distriktsdomarkurser till säsongen 16/17

 

Kurs

 

 

GU1

 

GU 2

 

GU 3

 

Licenskurs

 

Temakurs

 

Utbildnings-
bakgrund

 

Nya distriktsdomare

 

Domare som 15/16 gick kursen GU 1.

 

Domare som 15/16 gick kursen GU 2.

 

Domare som 15/16 gick  GU 3, Temakurs eller Licenskurs.

 

 

Domare som 15/16 gick  GU 3, Temakurs eller Licenskurs.

 

- Förbundsdomarutbildning:
Detta är den högsta domarutbildning man kan gå i Sverige. Varje år samlar SIBF alla sina förbundsdomare i olika klasser till ett gemensamt ställe där man deltar i en kurs med speciellt tema. På kursen delas deltagarna sedan in utefter sin interna klassificering, dvs som D1-, H1-, Allsvensk eller SSL-domare.
Kursen är en tvådagarskurs.

OBS: Denna kurs kan man endast gå om man föregående år gått en Tema- eller Förbundsdomarkurs.

Observera att det är endast distrikten (dvs det SDF som aktuell domare tillhör) som kan nominera en domare eller domarpar att bli förbundsdomare. SIBF kan dock själva nominera domare.