2018-04-09 15:59

Ansök till att bli Certified Floorball Coach


Foto: Per Wiklund

Inom ramen för Svenska Innebandyförbundets utbildningsverksamhet finns möjligheten att utbilda sig till Certified Floorball Coach (CFC).  

Det finns några olika vägar som en tränare kan ta för att kunna titulera sig Certified Floorball Coach.

Några av spåren involverar distansbaserade studier via Malmö Universitet, alternativt seminarier där tidigare examinationsuppgifter från SIBF:s tränarutbildning ska försvaras.

Observera att distanskursen förutsätter att du är aktiv som tränare i genomsnitt 8* timmar i veckan (*planering, genomförande och utvärdering av träning och tävling). Detta måste du styrka med ett intyg från ansvarig person i din förening/skola. Intyget ska vara vidimerat.

För att söka ska du göra så här:

  • Gå in centrala ansökningsenheten på www.antagning.se och sök: idrottstränare 1. Gör din ansökan.
  • Ladda upp ditt intyg. Texten i intyget behöver innehålla nedan:

Vi intygar härmed att förnamn efternamn (personnummer) kommer att arbeta som tränare i genomsnitt 8 timmar i veckan under perioden from 2018-09-01 tom 2019-01-20 i föreningen ……”  

https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/

Mer information om Certified Floorball Coach och kursen Idrottstränare 1 på Malmö Universitet finner du nedan:

https://edu.mah.se/sv/course/if171f

http://www.innebandy.se/Utveckling/Tranar--och-ledarutbildning/Junior-och-seniorutbildning/Certified-Floorball-Coach/ 


Författare: Anton Rosenblad