Licensiering av spelare

 
    SNABBINFO

 
 
 • Licensiering görs i iBIS

 • Avgifter 
  A-licens (16 år och äldre) 320 SEK/spelare

  B-licens (15 år och yngre) 1600 SEK/lag

 • Manuell betalning Plusgiro 114 79 94 - 6

 • Alla spelare ska licensieras innan de spelar bindande match                               

 • Generella frågor om licenser: overgang@innebandy.se

 • Skadeanmälan och frågor om försäkringar
  0771-960 960
  (Folksam Idrott)

 • Information om försäkringen
  Länk till folksam

  OBS! Nu förändras licenserna till säsong 2016/17! Se vad som är nytt här.
 
     

Föreningen har ansvaret för att alla spelare, oavsett ålder, licensieras i iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem).

OBS! Nu förändras licenserna till säsong 2016/17!
Se vad som är nytt här.

----
Säsong 2015/16:
Licensiering för 2015/16 är tillgänglig från och med den 1 juli 2015.

För att kunna licensiera i iBIS måste den som gör licensiering ha licensbehörighet i iBIS. 

Har föreningen ingen med licensbehörighet, kontakta i sådant fall föreningens föreningsadministratör. 

Läs manualen om hur ni licensierar på www.innebandy.se/ibis

Licens 16 år och äldre
Licensieringen och betalning (A-licenser) ska vara gjord innan en spelare ska spela bindande match*. 

Betalar ni licensen via direktbetalning i iBIS (Internetbanken) är spelaren spelklar direkt och betalstatusen blir uppdaterad i iBIS. 

Betalar ni manuellt via Plusgiro måste ni kunna uppvisa kvitto på betalningen om Svenska Innebandyförbundet begär det. Spelaren är spelklar men spelarens betalstatus uppdateras upp till 3 dagar senare.

Laglicenser (b-licens = 15 år och yngre) 
Föreningen licensierar alla spelarna som är 15 år och yngre i iBIS. 

Föreningen kommer att få en laglicensfaktura baserad på serieanmälan till ditt SDF.

Licensierade säsongen 2015/2016
Spelare som var licensierade (och betalda) säsongen 2014/15 är försäkrade tom 2015-08-31 för träning och träningsmatch. Dessa spelare måste dock söka ny licens före bindande match efter 1 juli.

*/ Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktionerats av SIBF/Distriktsförbund.

OBS! Nu förändras licenserna till säsong 2016/17! Se vad som är nytt här.

Skadeanmälan
Skadeanmälan och frågor om försäkringar 0771-960 960 (Folksam Idrott). Klicka här för information om försäkringen.

Läs om Riksidrottsförbundets Grundförsäkring här.

SPELKLAR: Gratis rådgivning vid skador och besvär.

Övergångar
Spelarövergångarna sker digitalt mellan föreningarna i iBIS, kopplat till en direktbetalning via en Internetbank. Det går även att betala manuellt via Plusgiro.

För mer information om digitala övergångar och betalning: www.innebandy.se/ibis 

Har du frågor om hur du ska gå tillväga för att licensiera spelare så använd manualerna som finns på www.innebandy.se/ibis för vägledning.

Frågor om licenser ställs till overgang@innebandy.se 

Vid skador och olycksfall tar du/din förening kontakt med Folksam på telefon nr: 0771-960 960.