Rekommenderad förening - Innebandy.se

REKOMMENDERAD FÖRENING

Nu är vi igång med projektet Rekommenderad Förening!

Som ett led i Svensk Innebandys satsning på föreningsutveckling så erbjuder vi alla halländska föreningar möjligheten att utveckla och jobba med sin verksamhet för att på sikt bli ännu bättre och skapa bättre förutsättningar för sina medlemmar. 

Under ca tre månader jobbar föreningen mer aktivt med sin organisation med stöd och hjälp från HIBF. Efter de tre månaderna kommer det givetvis finnas uppföljning och stöd för föreningarna som deltagit i projektet. Under varje period kommer det erbjudas plats för tre föreningar. 

Kopplat till föreningens verksamhet kommer vi jobba med följande områden:

-verksamhetsplan

-stadgar och policys

-ledarrekrytering och ledarutveckling

-SIU-implementering 

-organisationsutveckling

 

Hallands IBF erbjuder föreningen:

-stöd och hjälp för organisationsutveckling

-SIU kväll för organisationsledare och aktivitetsledare, kvällen motsvara en GU och ger ledarlicens

-inspirationskväll med träningstips anpassade för de olika färgnivåerna 

-föräldrautbildning i SIU

-domarutbildning som ger behörighet att döma på grön och blå nivå

Som medverkande i Rekommenderad Förening blir man inbjuden till Nätverksträffar tillsammans med övriga föreningar i projektet. Där erbjuds erfarenhetsutbyte, föreläsningar och andra aktiviteter som kan vara intressanta för föreningarna. 

Allting är kostnadsfritt och genomförs i samarbete med SISU. 

Målsättningen med projektet är att skapa föreningar som kan verka som föredömen i den lokala idrotten samt att vi tillsammans utvecklar halländsk innebandy.  

 

Vill ni ha mer information eller vara en del av projektet kontakta tobias.hellqvist@innebandy.se