Ledarlicens=Grundutbildning - Innebandy.se

Ledarlicens=Grundutbildning

Från och med säsongen 2009/2010 skall minst en ledare per lag (gäller sammandrag och ungdomsserier) inneha Ledarlicens!

Hallands Innebandyförbund (HIBF) bildades den 26 november 1985. Nu har vår innebandy i Halland växt till dryga 250 ungdomslag och över 5000 innebandylicenser. En sådan ökning ger självklart en viss växtvärk. Samtidigt ger det innebandyn fördelen att kunna styra och forma sin egen utveckling. 

Under de gångna säsongerna har HIBF uppmärksammat problem på framför allt pojklagssidan. Antalet grova matchstraff var fler på äldre pojksidan, än vad det var på seniorsidan. Vi inom innebandyn har ett stort samhällsansvar att fostra våra barn och ungdomar och då måste vi säga stopp när utvecklingen är på väg åt fel håll.  

En av våra visioner är att uppnå en nollvision när det gäller matchstraff på ungdomssidan. Därför kommer vi att jobba för att få en bättre relation mellan domare och ledare, samt mellan domare och spelare. Hallands Innebandyförbund vill ha föreningar som tar sitt ansvar, som arbetar med att få en stabil och god organisation och som värnar om individen och dennes utveckling.

Vi vill dra vårt strå till stacken genom att införa en obligatorisk ledarlicensutbildning som ska få innebandyns ledare att tänka till och få en bredare syn på vår idrott, då det inte bara handlar om att vinna.

 

REGLER FÖR LEDARLICENS

Styrelsen beslutade inför säsongen 2015/2016 att begränsa tiden för giltigt ledarlicens. Nedan finns information om vad som gäller:

REGLER FÖR LEDARLICENS

Vid samtliga junior-, ungdomsmatcher och sammandrag administrerade av HIBF skall minst en ledare på matchprotokollet inneha en giltigt ledarlicens. Saknar något av lagen ledarlicens skall domarna rapportera detta till HIBF och föreningen åläggs fastställd sanktion.

Utfärdat ledarlicens gäller i tre säsonger när ledaren genomgått en kvalificerande utbildning. Ledarlicens erhålls första gången vid Grundutbildningen och kan därefter förnyas för ytterligare tre säsonger genom att ledaren går samma eller någon annan utbildning inom svensk innebandys utbildningsstruktur (grön, blå eller röd). Det framgår numer i iBIS om ledare innehar giltigt ledarlicens, därför ersätts inte borttappade Ledarkort.

Ledare som missköter sig kan få sin ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning skall gälla efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särkskild utbildning genomförd av HIBF.

Förening som grovt missköter sina ledarlicenser kan bestraffas enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser Kap 8 § 11 och 12.

 

I IBIS framgår ledarlicensen under ledarens namn:

Vid utskrift av matchprotokoll framgår ledarlicensen vid ledaren:

 

 

ARRANGÖR: