Övergångspolicy för föreningar i Halland - Innebandy.se

Övergångspolicy för föreningar i Halland

Hallands Innebandyförbund (HIBF) anser att det viktigaste för barn är att man är aktiv i någon idrott. Att selektivt välja ut spelare och toppa eller värva för att nå resultat är inget som varken innebandyn tror på eller forskning visar ger elitspelare i framtiden.

HIBF ser det därför som viktigt att behålla så många som möjligt i spel så länge som möjligt vilket bl a sker genom att göra alla i laget delaktiga. Rörelseglädje är ett av ledorden i detta resonemang.

  

Syfte
Syftet med en gemensam övergångspolicy för alla halländska föreningar är att undvika värvningar bland allt för unga spelare. Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo. De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde tillsammans med sina kamrater fram till dess att de är i gymnasieåldern, dvs passerat den röda nivån i SIU-modellen.
 

- Vi vill med denna övergångspolicy förbättra samarbete och dialog mellan föreningar i distriktet. 

- Att föreningen verkar för att ungdomspelare från andra föreningar inte tas emot förrän en dialog förts med spelarens moderförening.

 

Det är föreningens ansvar att informera ledare och föräldrar inom sin föreningen gällande övergångspolicyn och dess innebörd!

Den förening som skriver under policyn kommer att finnas med på Hallands Innebandyförbunds hemsida. För att vara ”Rekommenderad Förening” är det ett krav på att skriva under övergångspolicyn. 

 

Kontaktperson
Varje förening skall ange en kontaktperson som ansvarar för att övergångspolicyn följs. Kontaktuppgifter till ansvarig ligger på Hallands Innebandyförbunds hemsida och det är föreningens ansvar att se till att uppgifterna är korrekta, www.hallandsibf.se.

Vid spelares önskemål om övergång till annan förening skall den nya föreningens kontaktperson ta kontakt med moderföreningens kontaktperson.

  

Skulle någon spelare behöva göra en övergång så skall föreningen följa arbetsordningen nedan: 

  •  Meddela spelaren att föreningen kommer kontakta föräldrar och den andra föreningen innan övergången påbörjas. 
  •  Diskutera med alla parter (föräldrar, ledare i båda föreningarna, samt spelaren) om varför spelaren vill byta förening.
  •  Försök nå en lösning i moderföreningen, då det är viktigt med flera lag och föreningar i närområdet.
  •  Skulle spelaren ändå behöva byta föreningen efter ovanstående punkter följts och alla är överens, är spelaren fri att byta förening. 

 

Konsekvens vid brott mot övergångspolicy
HIBF förbehåller sig rätten att ta bort ”Rekommenderad förening” från förening som missköter spelarrekrytering/spelarövergångar på ungdomsspelare.

 

Kontaktperson:

Varla IBK Johan Manning 0701-807118 johan.manning@varlaibk.nu
Tvååkers IBK  Anki Ferm  0703-940424  ankiferm@tvaakersibk.se 
Kustens IF Otto Budenberg 0702-616260  info@kustensif.se 
Falkenbergs IBK  Staffan Sjöberg  0727-660516  staffan@fibk.info 
Viskadalen IBK  Mikael Strömkvist  0737-105139  familjen.stromkvist@tele2.se 
Frillesås FF  Mikael Claesson  0705-494644  clabbe78@live.se 
Onsala IBK  David Rydbeck  076-1618177  kansli@onsalainnebandy.se 
Sandö IBK  Richard Mörlid 070-4580673  sportchef@sandoibk.com 
Vinbergs IBS Jörgen Larsson  076-7959519  larsson007@icloud.com 
IBK Oskarström  Alle Edlund  070-9999498  ibkoskarstrom@gmail.com 
Åsa IF  Fredrik Hafsten  070-2875265  innebandy@asaif.com 
Veddige IBK  Frida Bernander  0709-523852  frida.bernander@hotmail.com