VANLIGA FRÅGOR TILL OSS PÅ KANSLIET! - Innebandy.seVANLIGA FRÅGOR TILL OSS PÅ KANSLIET!

 

Licenser - hur gör vi och vad gäller?
Licensiering sker via iBIS och det är Svenska Innebandyförbundet som ansvarar för licenser och registrering av betalningarna. Licensiering för 2016/17 är tillgänglig från och med den 1 juli 2016.

För att kunna licensiera i iBIS måste den som gör licensiering ha licensbehörighet i iBIS. Har föreningen ingen med licensbehörighet, kontakta i sådant fall föreningens föreningsadministratör. Läs manualen om hur ni licensierar på www.innebandy.se/ibis. För vidare frågor så kontakta Svensk Innebandys kundtjänst, 08-514 274 00.Hur fungerar samarbetsavtal och vilka matcher kan jag spela?
Spelaren kan representera sin moderförening i samtliga matcher som han/hon har ålder för att deltaga i. I samarbetsföreningen kan spelaren enbart spela i representationslaget och det laget måste ha en högre serietillhörighet än moderföreningens representationslag. Läs mer här! Vad händer om en spelare kommer till match utan glasögon?
Det är ledarnas och föreningens ansvar och uppgift att se  till att alla spelare har skyddsglasögon. För att regeln om obligatorium ska efterlevas så måste spelaren ha skyddsglasögon. Ledarna bör ha extra skyddsglasögon med sig utifall någon har glömt sina.Vad händer om glasögonen går sönder eller om spelaren tappar glasögonen under spelet?
Sunt förnuft ska råda och här är matchledarnas och domarnas (även ledarnas) roll viktig. Tappas glasögonen under spel ska det hanteras på samma sätt som om man tappar en sko. Det innebär att man får spela vidare till situationen är över, därefter ska man plocka upp och sätta på sig glasögonen.En spelare som använder vanliga glasögon på grund av synnedsättning eller synfel?
Det finns inget krav på att ha skyddsglasögon om en spelare har vanliga glasögon. Det är upp till spelaren själv att avgöra om det är möjligt att använda skyddsglasögon och vanliga glasögon. Vi vill poängtera att det inte är tillåtet att spela med solglasögon eller andra varianter av glasögon för att slippa använda skyddsglasögon.Kan en spelare bli utvisad om spelaren inte har skyddsglasögon?
Nej. Det här är viktigt. Det är ingen regel som regleras i regelhandboken vi talar om. Utan det här är en överenskommelse inom svensk innebandy som regleras på annat sätt. Förhoppningen är att det inte ska behöva regleras på annat sätt än som beskrivs här.Vad händer om ett lag eller en förening struntar i kravet på skyddsglasögon?
Om en matchledare/domare märker att kravet på skyddsglasögon inte efterlevs i en förening eller i ett lag så ska matchledaren/domaren påtala detta för sitt distrikt (skriv rapport).Vilka spelare får spela i vilka lag på röd, blå och grön nivå?
Det finns fastställda direktiv för varje serie - gå in och läs under fliken "Tävling - röd nivå" på vår hemsida. Vad händer vid dåligt väder?
Om något av lagen anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) skall kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbunds domarjourtelefon. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchsstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen. Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli nästkommande vardag. Ny matchtid meddelas vid kontakten med kansliet, matchen skall, om möjligt, spelas inom den närmaste veckan.

 

 

Har du fler bra frågor du tycker borde finnas med på den här sidan - skicka ett meddelande till halland@innebandy.se