Domare - Innebandy.se

JOURTELEFON

070-2641114

Används enbart om domarna inte kommer till utsatt match eller när Du, som domare, akut behöver komma i kontakt med förbundet vid t.ex. sjukdom!
Domarkommittén 2017/2018

Ansvarig för domarverskamheten i distriktet är vår Domarkommitté. Ordförande i Domarkommittén är Tomas Björklund, 070-889 99 30.

I Domarkommittén ingår följande personer:

Tomas Björklund, ordförande, Tvååker, 070-889 99 30
Ola Johansson, Varberg, 073-089 86 96
Pi Stålberg, Halmstad, 070-256 94 12
Nico Berg, Varberg, 070-082 22 40
Andreas Larsson, Varberg, 070-204 84 13