2018-03-08 14:51

Det här jobbar Svensk Innebandy med inom jämställdhet


Skåne IBF:s projekt Fokus Tjejer i Helsingborg. Foto: Anton Rosenblad

I dag, på Internationella kvinnodagen, väljer vi att visa upp både vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre gällande jämställdhet.

Vi har:
-
Samma ersättningar och bonus för VM-guld för dam- och herrlandslagsspelarna.

- Samma antal lägerdagar för dam- och herrlandslaget. 

- Samma antal lägerdagar för U19-dam- och U19-herrlandslaget.

- Samma ersättningsmodell för dam- och herrlagen i Svenska Superligan.

- Ett nätverk för kvinnor inom innebandyn, #IBkvinnorleder.

- En förbundsstyrelse och valberedning som lever upp till RF:s mål.

- En valberedning som lever upp till RF:s mål. 

- Målet att vara minst 40/60 mellan kvinnor och män i alla styrelser och liknande. 

Om vi är nöjda? Nej!
Det här planerar vi att göra framöver: 

Varannan damernas
Vid 2017 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål som Svensk Innebandy har att ta hänsyn till. Delmålen innebär att idrottsrörelsen på alla nivåer ska arbeta målmedvetet så att det till RF-stämman 2025 råder minst 60/40 mellan könen. 

Regelverk
En del i att få fler aktiva tjejer inom Svensk Innebandy är att se över regelverket och tävlingsstrukturen och att vid regeländringar göra en behovsanalys för att se om ändringarna leder till att det blir flera aktiva tjejer.

Utbildning
Kunskap kring jämställdhet har en hög prioritet. Vi behöver utbilda våra ledare, tränare, domare och förtroendevalda. I första hand kommer fokus läggas på att få in kunskap kring jämställdhet, och skapa en förståelse för de jämställdhetsmål som finns. Fokus läggs även på ledarskap. 

Föreningsutveckling
För att skapa optimala förutsättningar för tjejer räcker det därför inte att bara se över deras möjligheter att delta och stanna kvar. Vi behöver se över stadgar, policys och andra styrdokument som för att minska hindren för tjejers fortsatta deltagande. 

Projektet Valberedningslyftet
Projektet ska bidra till att kvinnor och män inom Svensk Innebandy långsiktigt har samma makt att forma idrotten och lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Målet även här är minst 40/60. 

Forskningsstudie
Innebandyns kompetenscentrum i Umeå (IKC) ska genomföra en forskningsstudie på om de som spelar innebandy i dag har samma förutsättningar att utvecklas, oavsett kön. Vi tänker bland annat titta på hur resurserna fördelas, tillgång till kompetenta tränare och ledare, förutsättningar för att kunna träna och tävla, samt tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser.


Författare: Anton Rosenblad