Domare - Innebandy.se

 
Domararvoden 2017-2018

Domarkvitto EXCEL (aktivera redigering för rätt format)

Domarkvitto PDF (tom mall för utskrift)


Rutin för återbud (Zon: Sundsvall/Timrå/Härnösand)

Arrangörskvitto Domare Sammandrag


Domarfaktura (Där föreningen sätter in arvodet på domarens konto. Måste godkännas av domarna i förväg).

Reseräkningsblanketten skall användas vid inlämnande av reseräkning!

Reseräkningarna: ska skickas in till kansliet senast den 15:e varje månad. Inträffar den 15:e en fredag, lördag, söndag eller måndag ska reseräkningen vara kansliet tillhanda senast torsdagen före den 15:e för att utbetalning ska hinna ske till den 25:e samma månad.

Skicka gärna in era reseräkningar löpande efter varje helg!