Föreningsutveckling - Innebandy.se




Bli en vinnande förening med vår föreningsutveckling

Som ett led i Svensk Innebandys satsning på föreningsutveckling så erbjuder vi alla Västergötlands föreningar möjligheten att utveckla och jobba med sin verksamhet för att på sikt bli ännu bättre och skapa bättre förutsättningar för sina medlemmar. Satsningen är riktad direkt till alla i föreningen: förtroendevalda, ledare, tränare, spelare, föräldrar och andra eldsjälar.

Ni får hjälpmedel och verktyg som stärker föreningen och fler ledare, tränare och spelare som stannar längre i er förening.

Ni står för ett brinnande engagemang och en vilja att utveckla er förening!

Vi står för kunskap och projektledning

Vi kommer tillsammans ta fram enkla hjälpmedel för att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU, så den blir en naturlig del i föreningens verksamhet och i innebandyn i Västergötland.

Målsättningen med projektet är att skapa föreningar som kan verka som föredömen i den lokala idrotten samt att vi tillsammans utvecklar innebandyn i Västergötland.

Lär mer om upplägget här