Köpa biljett från utlandet - Innebandy.se

Köpa biljett från utlandet

För bokning av biljetter ring +46-77-170 70 70 eller +46-77-131 00 00. Reservera biljetterna i namnet på den person som kommer att hämta ut biljetterna eftersom legitimation krävs vid uthämtning. Efter gjord reservation ska betalning av biljetterna ske omgående enligt nedan:

Om från Europa:

IBAN-nr (International Bank Account Number) SE32 5000 0000 0501 2101 3057
Swiftcode ESSESESS

SEB
106 40  STOCKHOLM
SWEDEN

Mottagare:
Ticnet AB
Box 450
573 25  TRANÅS 

Från övriga världen:

Betala till bankkontonummer 5291-1006135
Swiftcode ESSESESS
Bankens namn och adress, se ovan.

Betalning måste ske i SEK. På inbetalningen ska namn, fullständig adress samt bokningsnummer uppges. Vid ankomst till Sverige, under förutsättning att betalning skett, kan biljetterna hämtas ut kostnadsfritt hos valfritt TicnetOmbud. För förteckning över dessa se ”sök biljettombud” på www.ticnet.se.