Utbildningar

Förslag på basutbildningar

- Kulturkunskap/interkulturell kommunikation, psykologiskt första hjälpen och traumamedvetet bemötande för ansvarig ledare
Samarbete med Rädda Barnen.
Utbildningen omfattar 3-4 tim. och erbjuds av RB:s lokalföreningar eller distrikt.
Tidpunkt och plats i överenskommelse med RB.
Utbildningen är ett stöd för ledaren.

- Mentorskap
Samarbete med SISU
Utbildningen vänder sig framförallt till unga personer inom föreningen som aktivt vill stödja någon ensamkommande eller asylsökande ung person. Låt gärna flera delta.
Tidpunkt och plats i överenskommelse med SISU.

- Ledarskap
Samarbete med SISU
Bland de ensamkommande eller asylsökande unga eller bland föräldrar och andra vuxna finns förmodligen flera som har ledarerfarenhet från för föreningslivet, men det kan också finnas de som vill bli ledare i samma grupper. SISU kan då erbjuda ledarutbildningar på olika nivåer
Tidpunkt och plats i överenskommelse med SISU.

- Föreningskunskap
Samarbete med SISU
En introduktion i svenskt föreningsliv kan ges inom Ledarutbildningen, men också som en självständig del. En lämplig utbildning för de som är direkt intresserade av att arbeta i föreningen med olika uppdrag.

- Fysisk och psykisk hälsa
I rubriken inkluderas information om alkohol och andra droger, liksom sexuell hälsa, relationer mellan unga, egenvård, självkänsla m.m.
Samarbete med kommunens drog info, ungdomsmottagningen, polisen, nykterhetsrörelsen, skolsköterskan föreslås kring dessa frågor. Men här är lokal anpassning viktig.

Arbetsmarknadsinriktade utbildningar
- Tema Söka Jobb, annonsanalyser, Cv genomgångar, intervjusituationer
- Personlig marknadsföring
- Tema - träffa arbetsgivare, studiebesök, ev. prova på platser (föreningens medlemmar samordnar)
- Tema - träffa representanter från kommunens Arbetsmarknadsenhet/Jobbtorg, AF
- Onlinesökning av jobb, olika sajter